Метричні книги

Метрики с. Красна Бессарабcька губернія

Пошук метричних книг с. Красна Бессарабcька губернія

Державний архів Закарпатської області

Марамороська жупа

Костилівська домінія

церква

с. Красна Тячівського району

с. Красна

Католицизм

Метричні книги про народження

1859–1875: Фр–1606, Оп. 11, Спр. 37

Метричні книги про одруження

1859–1875: Фр–1606, Оп. 11, Спр. 37

Метричні книги про смерть

1859–1875: Фр–1606, Оп. 11, Спр. 37

Метрики с. Красна Бессарабcька губернія

Пошук метричних книг с. Красна Бессарабcька губернія

Державний архів Одеської області

Бессарабcька губернія

Тираспольська римо-католицька єпархія

Католицький костел

с. Красна Аккерманського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1917–1920: ф. І–447, оп. 1, спр. 1
1920–1921: ф. І–447, оп. 1, спр. 4
1922–1923: ф. І–447, оп. 1, спр. 5
1923–1926: ф. І–447, оп. 1, спр. 6
1927–1928: ф. І–447, оп. 1, спр. 8
1929–1930: ф. І–447, оп. 1, спр. 10
1931–1933: ф. І–447, оп. 1, спр. 11
1934–1936: ф. І–447, оп. 1, спр. 13
1935–1936: ф. І–447, оп. 1, спр. 14
1936–1938: ф. І–447, оп. 1, спр. 15
1938: ф. І–447, оп. 1, спр. 21
1938–1939: ф. І–447, оп. 1, спр. 22

Метричні книги про одруження

1918–1923: ф. І–447, оп. 1, спр. 2
1924–1931: ф. І–447, оп. 1, спр. 7 1932– 1937: ф. І–447, оп. 1, спр. 12
1936: ф. І–447, оп. 1, спр. 16
1937–1939: ф. І–447, оп. 1, спр. 19

Метричні книги про смерть

1918–1927: ф. І–447, оп. 1, спр. 3
1928–1935: ф. І–447, оп. 1, спр. 9
1936: ф. І–447, оп. 1, спр. 17, 18
1937–1939: ф. І–447, оп. 1, спр. 20