Метричні книги

Метрики с. Карашинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Карашинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

с. Карашинці Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1863–1907: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 169
.