Метричні книги

Метрики с. Горошова Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Горошова Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Параскеви

с. Горошова Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1907: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 39
.