Метричні книги

Метрики с. Глібів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Глібів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Онуфрія

с. Глібів Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1839–1865: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 231
1854–1872: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 234

Метричні книги про одруження

1784–1843: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 231
1785–1898: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 232
1844–1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 236

Метричні книги про смерть

1851–1887: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 233
1850–1869: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 231
1824–1843: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 232