Метричні книги

Метрики с. Чорнокінці Малі Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Чорнокінці Малі Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Тройці

с. Чорнокінці Малі Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1874–1902, 1904–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 205
.