Метричні книги

Метрики с. Чабарівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Чабарівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Михаїла

с. Чабарівка Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1892: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 204

Метричні книги про одруження

1864–Січень 1897, Ф. 487, Оп. 1, Спр. 202

Метричні книги про смерть

1869–1907: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 203