Метричні книги

Метрики с. Буцень Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Буцень Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Ковельський деканат

костел Введення Пресвятої Богородиці

с. Буцень Ковельського повіту

містечка:
Мельці, Несухоїжі
с. Сереховичі та ін.

Католицизм

Метричні книги про народження

1798–1801: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 5

Метричні книги про одруження

1798–1801: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 5

Метричні книги про смерть

1798–1801: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 5
.