Метричні книги

Метрики с. Боришківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Боришківці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Дмитрія

с. Боришківці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 23

Метричні книги про одруження

1895–1940: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 24
.