Метричні книги

Метрики с. Бергталь Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Бергталь Катеринославська губернія

Державний архів Полтавської області

Катеринославська губернія

Тираспольська Римо-Католицька Духовна консисторія

Бергтальська Римо-Католицька церква

с. Бергталь Маріупольського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1883–1899: Ф. 472, Оп. 1, Спр. 1
1899–1911: Ф. 472, Оп. 1, Спр. 4
1912–1919: Ф. 472, Оп. 1, Спр. 5

Метричні книги про одруження

1883–1918: Ф. 472, Оп. 1, Спр. 2

Метричні книги про смерть

1883–1920: Ф. 472, Оп. 1, Спр. 3
.