Метричні книги

Метрики м. Тернопіль Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг м. Тернопіль Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Назва єпархії не вказана

Церкви

м. Тернопіль Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1862–1871: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 387
1866–1901: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 388
1871–1881: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 389
1872–1880: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 393
1881–1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 395
1891–1899: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 397
1900–1902: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 399
1902–1904: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 401
1904–1906: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 402
1906–1908: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 405

Метричні книги про одруження

1874–1892: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 390
1872–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 391
1892–1899: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 398
1883–1943: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 403
1900– 1909: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 406

Метричні книги про смерть

1872–1889: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 392
1900–1905: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 400
1900–1908: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 407
1908–1915: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 408
1919– 1924: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 409
.