Метричні книги

Метрики м. Сімферополь Таврійська губернія

Пошук метричних книг м. Сімферополь Таврійська губернія

Державний архів АР Крим

Таврійська губернія

Сімферопольський деканат римо-католицьких церков Таврійської Губернії

Сімферопольська Вірмено-Католицька Парафіяльна церква

м. Сімферополь Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1895–1905: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 17
1910–1916: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 46

Метричні книги про одруження

1910–1916: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 46

Метричні книги про смерть

1895–1905: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 17
1910–1916: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 46

Метрики м. Сімферополь Таврійська губернія

Пошук метричних книг м. Сімферополь Таврійська губернія

Державний архів АР Крим

Таврійська губернія

Сімферопольський деканат римо-католицьких церков Таврійської Губернії

Сімферопольська Римо-Католицька церква

м. Сімферополь Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1886–1891: Ф. 142, Оп. 1, Спр. 213
1909–1920: Ф. 142, Оп. 1, Спр. 747А