Метричні книги

Метрики м. Карасубазар Таврійська губернія

Пошук метричних книг м. Карасубазар Таврійська губернія

Державний архів АР Крим

Таврійська губернія

Сімферопольський деканат римо-католицьких церков Таврійської Губернії

Карасубазарська Вірмено-Католицька церква

м. Карасубазар Сімферопольського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1802–1826: Ф. 269, Оп. 1, Спр. 3
1827–1849: Ф. 269, Оп. 1, Спр. 4
1906–1909: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 37
1910–1913: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 37, 46
1914–1916: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 46

Метричні книги про одруження

1802: Ф. 269, Оп. 1, Спр. 3
1859–1900: Ф. 269, Оп. 1, Спр. 7
1902–1908: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 37, Ф. 269, Оп. 1, Спр. 7
1909–1910: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 37, Ф. 269, Оп. 1, Спр. 7
1911–1912: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 37, 46, Ф. 269, Оп. 1, Спр. 7
1913: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 37, Ф. 269, Оп. 1, Спр. 7
1914: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 46, Ф. 269, Оп. 1, Спр. 7
1915–1920: Ф. 269, Оп. 1, Спр. 7

Метричні книги про смерть

1827–1859: Ф. 269, Оп. 1, Спр. 5
1908–1910: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 37, 1911: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 46
1912–1913: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 37, 46
1914–1916: Ф. 142, Оп. 4, Спр. 46