Метрики Миргородський полк

Пошук метричних книг Миргородський полк

Повіти

Для пошуку виберіть повіт, до якого входили села, метричні книги яких хочете знайти в архівах для дослідження генеалогії. 


Що таке повіт?


Повіти – адміністративні одиниці у складі губерній та намісництв, що існували протягом XVIII – початку ХХ століття. Ліквідовані у 1920-х роках. У кожній з губерній на землях України у складі Російської імперії було близько 10 повітів.