Населені пункти

Оберіть село чи місто зі списку, щоб дізнатися, які метричні книги його церков збереглися в архівах. 

M-Ko._DemydivkaMonastyr_Yamistechko_Myl`tsiMistechka_Kamin`-Kashyrs`kyjiMistechko_Iemil`chyneMistechko_Annopil`Mistechko_BazarMistechko_BaranivkaMistechko_BerezhnytsyaMistechko_BerestechkoMistechko_Boremel`Mistechko_BilohorodkaMistechko_BilozirkaMistechko_VarkovychiMistechko_VelednykyMistechko_VerbaMistechko_VyzhvaMistechko_VyshhorodokMistechko_Volodymyrets`Mistechko_V’yazivkaMistechko_Horyn`hradMistechko_HorodnytsyaMistechko_HorodokMistechko_HoroshkyMistechko_HrytsivMistechko_HulevychiMistechko_DerazhneMistechko_DombrovytsyaMistechko_Druzhkopil`Mistechko_Kamin`-Kashyrs`kyjiMistechko_Kamin`-Koshyrs`k_Mistechko_Kamin`-Koshyrs`kMistechko_KaterburhMistechko_KashivkaMistechko_KylykyyivMistechko_KyselynMistechko_KysylynMistechko_KolkyMistechko_KorytnytsyaMistechko_KornytsyaMistechko_Kotel`nyaMistechko_KsaverivMistechko_Labun`Mistechko_LanivtsiMistechko_LyshnivkaMistechko_LobachivkaMistechko_LokachiMistechko_LuhynyMistechko_LishchynMistechko_MatseyivMistechko_MezhyrichMistechko_Mel`nytsyaMistechko_Myl`tsiMistechko_MylyanovychiMistechko_MylyatynMistechko_Myropil`Mistechko_MykhnivkaMistechko_MlynivMistechko_NesukhoyizheMistechko_Novyji_Vyshnivets`Mistechko_Novyji_Oleksynets`Mistechko_Novyji_PochayivMistechko_OzhyhivtsiMistechko_OzeryanyMistechko_Ostrozhets`Mistechko_PeremyllyaMistechko_PolonneMistechko_Poryts`kMistechko_PulynyMistechko_PidberiztsiMistechko_RadzyvylivMistechko_RatneMistechko_RafalivkaMistechko_RozhyshcheMistechko_RokhmanivMistechko_SvynyukhyMistechko_Sokul`Mistechko_Stare_RatnoMistechko_Staryji_Vyshnivets`Mistechko_Staryji_PochayivMistechko_Stepan`Mistechko_StobykhvaMistechko_StobykhivkaMistechko_Teofipol`Mistechko_TorhovytsyaMistechko_TorchynMistechko_TroyanivMistechko_TroyanivkaMistechko_Turijis`kMistechko_UstyluhMistechko_Chartoryjis`kMistechko_ChervoneMistechko_ChernyakhivMistechko_ChorniyivMistechko_Chortoryjis`kMistechko_Shums`kMistechko_Yampil`Mistechko_YanivkaNazva_naselenoho_punktu_ne_vstanovlenaOl`ble_Rus`keSelyshche_Kivertsim._Iskorost`m._Andrushivkam._Annopil`m._Bazaliyam._Bereznem._Berestechkom._Vysots`km._Vyshnivets`m._Volodymyr-Volyns`km._Volodymyr-Volyns`kyjim._Volochys`km._Horokhivm._Dubnom._Zhytomyrm._Zaslavm._Kam’yankam._Klevan`m._Kovel`m._Kodnyam._Kozynm._Korets`m._Kornytsyam._Krasylivm._Kremenets`m._Kuz`mynm._Kul`chynym._Kunivm._Kupil`m._Labun`m._Levkivm._Lobachivkam._Luts`km._Lyubarm._Lyuboml`m._Lyudvypil`m._Lyakhivtsim._Mizochm._Narodychim._Nove_Ratnom._Novohrad-Volyns`kyjim._Noryns`km._Ovruchm._Ozeryanym._Olevs`km._Oleksandriyam._Olykam._Ostrohm._Polonnem._P’yatkam._Radovel`m._Radomyshl`m._Rafalivkam._Rohachivm._Rozhyshchem._Romanivm._Rivnem._Slavutam._Slovechnem._Sokolivm._Sokul`m._Starokostyantynivm._Sudylkivm._Torchynm._Troyanivkam._Tuchynm._Chudnivm._Shepetivkamistechko_Volodymyrets`mistechko_Sokul`s._Iel`nes._Ivanychis._Ivankivs._Ivannes._Ivanovychis._Ivanchytsis._Ivachkivs._Ivashkivkas._Ivnytsyas._Izovs._Il`kivtsis._Indykys._Irshykys._Is`kivtsis._Avratyns._Adamivkas._Andruha_Velykas._Andruha_Malas._Andrusivs._Andriievychis._Antonivkas._Antonivtsis._Antoniny_(kolyshni_Holod`kys._Antopil`s._Arapivkas._Archyshyns._Babs._Babyns._Babushkys._Bahlayis._Bakoryns._Bakotys._Bakivtsis._Balashivkas._Bal`kivtsis._Barashis._Barashivkas._Barbarivkas._Barmakys._Basiv_Kuts._Bat`kivs._Bachmanivkas._Basharivkas._Bashkivtsis._Bashukys._Bayivs._Bezhivs._Bejizymys._Bejizymivkas._Belashevs._Bel`chyns._Berehs._Berehelyntsis._Berehys._Berezhankas._Berezhyntsis._Berezhkys._Berezhnytsyas._Berezhoks._Berezhtsis._Berezdivs._Berezovychis._Berezolupys._Berestechko_Rusynoves._Berestyanes._Berestyanys._Beres`ks._Bekhys._Bykivtsis._Byskupychi_Rus`kis._Byskupychi_Shlyakhets`kis._Byskupychis._Bystryks._Bystrychis._Byten`s._Bychal`s._Blazhenyks._Bludivs._Bobychis._Boblys._Bovsunys._Bohdashevs._Boholyubys._Bohushivkas._Bodakys._Bodachivs._Bodyachivs._Bozhanka_(Prypysana_Do_s._Poromiv)s._Bozhivs._Bokujimas._Bolozhivkas._Bolyazubys._Bondaris._Bondarivkas._Boratchytsis._Borbyns._Boremets`_(Buremets`)s._Boryskovychis._Borysovychis._Borysivs._Boroves._Borovytsyas._Borovychis._Borovnes._Borokhivs._Borochyches._Borsukys._Bortnivs._Borushkivtsis._Borshchivkas._Boryatyns._Bochanytsyas._Brazhyntsis._Branys._Brykivs._Brodky-Zalissyas._Brodivs._Bronykys._Brukhovychis._Bubnivs._Buhryns._Buderazhs._Budo-Vorob’yis._Budyatychis._Buzhanys._Buzhankas._Buzhkovychis._Buzakys._Bukys._Bukivs._Bulayivkas._Buldychivs._Burakivs._Burkivtsis._Burlan`s._Buryakys._Butyns._Butyatychi_(Prypysna_do_s._Hrybovytsya)s._Butivtsis._Butsyns._Bushchas._Buyanys._Bihun`s._Bila_Krynytsyas._Bilashivs._Biles._Bilevs._Bileve_(Byliv)s._Bilets`ks._Bilyns._Bilychis._Bilkas._Biloberizhzhyas._Bilohorodkas._Bilozirkas._Bilokorovychis._Bilokrynytsyas._Bilopil`s._Bilostoks._Biloshytsis._Bil`s`ka_Volyas._Bil`ches._Birkys._Bisivkas._Vanzhulivs._Varashs._Varyvodkas._Vasylivkas._Vas`kovychis._Vas`kivtsis._Vas`kivchykys._Vatyns._Vedmezhes._Velyka_Bereznas._Velyka_Borshchivkas._Velyka_Hlushas._Velyka_Horbashas._Velyka_Horynkas._Velyka_Klets`kas._Velyka_Klitnas._Velyka_Lyubashas._Velyka_Moshchanytsyas._Velyka_Novoselytsyas._Velyka_Radohoshchas._Velyka_Reshnivkas._Velyka_Tatarynivkas._Velyka_Fosnyas._Velyka_Chernihivkas._Velyka_Shkarivkas._Velyka_Yablun`kas._Velyke_Verbches._Velykyji_Bratalivs._Velykyji_Hal`chyns._Velykyji_Zhytyns._Velykyji_Karasyns._Velykyji_Kunynets`s._Velykyji_Lazuchyns._Velykyji_Obzyrs._Velykyji_Pors`ks._Velykyji_Pravutyns._Velykyji_Rakovets`s._Velykyji_Sknyts._Velyki_Viknynys._Velyki_Dederkalys._Velyki_Dorohostayis._Velyki_Zhabokrykys._Velyki_Zherebkys._Velyki_Zahajitsis._Velyki_Zozulyntsis._Velyki_Kalenychis._Velyki_Kaletyntsis._Velyki_Klishchis._Velyki_Korovyntsis._Velyki_Kos`kivtsis._Velyki_Kus`kivtsis._Velyki_Matsevychis._Velyki_Puzyrkys._Velyki_Tseptsevychis._Velyki_Shchurivtsis._Velymches._Velyts`ks._Velnychis._Vel`bovnas._Velyun`s._Velimches._Verbas._Verben`s._Verbychnes._Verbkas._Verbovets`s._Verborodyntsis._Verbivtsis._Veremiyivkas._Veresys._Vereshchakys._Vertykyyivkas._Verkhys._Verkhnyakys._Verkhivs._Vetlys._Vyhnankas._Vyhurychis._Vyhivs._Vydertas._Vydert`s._Vydranytsyas._Vylys._Vysoka_Pichs._Vysokes._Vystupovychis._Vytkivs._Vychulkys._Vyshhorodoks._Vyshen`kys._Vyshkivs._Vyshnopil`s._Vyshnivs._Vyshcha_Pohorilas._Vyshchykusys._Vlashanivkas._Vlashchyntsis._Vovkovyyis._Vovkivtsis._Vovchys`ks._Vojinyns._Vojitkevychis._Volytsya_Pol`ovas._Volytsya_Ponyatovs`koho_Starokostyan_Ty_Niv-s._Volytsyas._Volytsya-Dubyns`kas._Volytsya-Kerekeshynas._Voloskovtsis._Volos`kes._Volosivs._Volosivkas._Voloshkys._Volchkivtsi_s._Voryshches._Vorobiyivkas._Vorokomles._Vorokoml`s._Voronkivtsis._Voronchyns._Voronivtsis._Vorotnivs._Voskodavys._Voshchatyns._Voyutyns._Voiehoshchas._Vrublivkas._Vujikovychis._Vul`ka_Haluzijis`kas._Vul`ka_Radoshyns`kas._Vijitivtsis._Viknynys._Vil`hors._Vil`s`ks._Vil`shanytsyas._Viliyas._Vitonizhs._Vichynis._Viijinytsyas._V’yazovets`s._Havrylivkas._Hadzynka_(Hazynka)s._Halyna_Volyas._Halychanys._Haluziyas._Hal`chynets`s._Hal`chyntsis._Haliyivkas._Harastovs._Hardyshivkas._Hat`s._Hashukys._Hayi_Levyatyns`kis._Hayi-Levyatyns`kis._Heievychis._Hladkovychis._Hlybochytsyas._Hlybochoks._Hlyns`ks._Hlumchas._Hluponins._Hlukhys._Hlibkys._Hlinkys._Hnojinytsyas._Hnidavas._Hnizdychnas._Hnizdychnes._Hnijines._Hodomychis._Hodotemlyas._Holybisys._Holyshis._Holyshivs._Holobys._Holovyns._Holovlis._Holovnes._Holovnytsyas._Holovchytsis._Holod`kys._Holokhvastys._Holubnes._Holubiievychis._Holyunkys._Holyatyns._Honchyji_Brids._Horajimivkas._Horbakivs._Hordiyivkas._Horets`kes._Horynkas._Horytsyas._Horkys._Horodets`s._Horodynis._Horodyshches._Horodyshchyna_Lavrivs`kas._Horodnes._Horodnies._Horodoks._Horopayis._Horokhiv_Staryjis._Horoshechky_(Mali_Horoshky)s._Horoshky_Mali_(Horoshechky)s._Hoshivs._Hoshchas._Hrabivs._Hranis._Hrybenynkas._Hrybovas._Hrybovytsyas._Hryvas._Hryv’Yatkys._Hryv’yatkys._Hrykovychis._Hryn`kys._Hrynivtsis._Hrytsenkys._Hrytsykys._Hrozovs._Hruzyatyns._Hrushvytsyas._Hrushivs._Hubyns._Hubkivs._Hubchas._Hul`s`ks._Hul`chas._Hulivtsis._Humnytsyas._Huta_(Stara_Huta)s._Hutas._Hushyns._Hushchas._Hizivshchynas._Hirka_Polonkas._Hishyns._Davydivkas._Danychivs._Dan`kivtsis._Datyn`s._Dashynkas._Dvirets`s._Denysivkas._Denyshis._Derazhnyas._Derevychis._Derev’yanes._Derkachis._Derman`s._Dernes._Dernos._Dzvynyachs._Dzvynyachas._Dzvinkys._Dykivs._Dobryvodkas._Dobryn`s._Dobryatyns._Dovha_Volyas._Dovhalivkas._Dovhes._Dovhoshyyis._Dovzhyks._Dovzhoks._Dol`s`ks._Dombratvens._Dorohynychis._Dorohobuzhs._Dorosynis._Dorotyshches._Drachis._Drozdnis._Drozdivs._Dubechnes._Dubyshches._Dublyanys._Dubrivkas._Dulibys._Dunayivs._Dyuksyns._Dyakivs._Dyatkovychis._Dibrovas._Divoshyns._Didychis._Didkovychis._Didkivtsis._Didovychis._Ditkivtsis._Zhaborytsyas._Zhabches._Zhavrivs._Zhadkivkas._Zhalyns._Zhashkovychis._Zhdzharys._Zhemelyntsis._Zherebkys._Zherevs._Zherevtsis._Zhydychyns._Zhyznykivtsis._Zhylyntsis._Zhyrychis._Zhlobychis._Zholobys._Zholobkys._Zholobnes._Zholudkys._Zhornyshchas._Zhornyshches._Zhornoves._Zhukovets`s._Zhukivs._Zhukivtsis._Zhuravychis._Zhurbyntsis._Zhurzhevychis._Zabolottyas._Zabolottsis._Zaborol`s._Zabriddyas._Zabuzhzhyas._Zavydivs._Zavyzivs._Zahajitsis._Zahorivs._Zahirtsis._Zadybys._Zakrynychchyas._Zakusylys._Zakusylivka_(Zakusyly)s._Zakutyntsis._Zalav’yas._Zalazzyas._Zaluzhzhyas._Zalisys._Zalisoches._Zalistsi_Vyshnevets`kis._Zalistsi_Shums`kis._Zalistsis._Zalishanys._Zamyslovychis._Zamlychis._Zamshanys._Zapadyntsis._Zapillyas._Zaryts`ks._Zaruddyas._Zastav’yas._Zaturtsis._Zachernechchyas._Zayachytsis._Zbytyns._Zboryshivs._Zbuzhs._Zvynyaches._Zvirivs._Zhoranys._Zdovbytsyas._Zdomyshel`s._Zdomyshl`s._Zelentsi_Hrytsivs._Zymnes._Zlobychis._Znosychis._Zolotolyn_s._Zolotiyivs._Zolochivkas._Zorokivs._Zubaris._Zubkovychis._Zin`kys._Kalamarynkas._Kalens`kes._Kalynivkas._Kalusivs._Kaminnes._Kamin`s._Kam’yanes._Kam’yanyji_Brids._Kam’yanytsyas._Kam’yankas._Kam’yanukhas._Kapustyns._Karabiyivkas._Karasyns._Karaievychis._Karpylivkas._Karpivtsis._Katsovshchynas._Kachyns._Kashperivkas._Kashchyntsis._Kvasivs._Kykovas._Kyryyivkas._Kyselis._Kysorychis._Kyyankas._Klembivkas._Klepachis._Klynets`s._Klochkys._Klyus`ks._Klityshches._Kneruty_Mlynivs`s._Knyahynyns._Knyazhes._Knyaz`s._Kobylyns._Kobyllies._Koblyns._Kohyl`nes._Kozaks._Kozyns._Kozlyns._Kozlynychis._Kokorivs._Kolesnykys._Kolkys._Kolmivs._Kolovertys._Kolodezhes._Kolodenkas._Kolodnes._Kolodyazhnes._Kolodizhs._Kolonas._Kolpytivs._Kolts`kys._Kolisets`s._Komaroves._Komarivkas._Konotop_(Konotopy)s._Konyukhys._Konyushkys._Kopyllyas._Kopytkiv_(Oktavyn)s._Kopyshches._Koptevychis._Koptivshchynas._Korablyshches._Kordyshivs._Koryst`s._Koryty_(Korytakoryto)s._Korytnes._Korytnytsyas._Kornyns._Korostkys._Korostovas._Korost`s._Korostyatyns._Kortelisys._Korchyks._Korchivkas._Korshivs._Kosa_Reshnivkas._Kosarivs._Kosynivs._Kosmoves._Kosovytsyas._Kostyukhnivkas._Kos`kivs._Kotelyankas._Kotove_(Kotva) (Luts`koho_pov.)s._Kotyurzhyntsis._Kotivs._Kokhanivka_Khro-s._Krasylivkas._Krasnes._Krasnopil`s._Krasnostavs._Krasnosilkas._Krasivs._Kraievshchynas._Krayivs._Kremenchukys._Krechevychi_(Krychevychi)s._Kryvyns._Kryvychis._Kryvohorodkas._Kryvorudkas._Kryvchyns._Krylovs._Krylivkas._Krymnes._Krynovas._Krychevychis._Krychyl`s`ks._Kropyvnas._Kropyvnyas._Kroshnyas._Kruhel`s._Krupas._Krupets`s._Krutnivs._Kuz`myntsis._Kuklys._Kukil`nyas._Kulykovychis._Kulykivs._Kul`chyns._Kulishis._Kunyns._Kuntevychis._Kunchas._Kupychivs._Kupchyntsis._Kurashs._Kurylivkas._Kurman`s._Kurnes._Kurozvanys._Kurchytsyas._Kurivs._Kur’yankys._Kusnyshchas._Kustyns._Kustivtsis._Kuschyns._Kutys`kas._Kutkys._Kuchmanivkas._Kushlyns._Kushnyrivkas._Kivertsis._Kikishevkas._Kilkys._Kimnatas._Kimnatkas._Lavrynivtsis._Lavrivs._Lahodyntsis._Ladyhys._Lazhevas._Lanivtsis._Laskys._Lashky_Lisovis._Lashkys._Levkovychis._Levkivtsis._Ledukhivs._Ledyankas._Lelykivs._Lemeshis._Lenkivtsis._Lepesivkas._Lynivs._Lypas._Lypkys._Lypne_(Lypno)s._Lypne_s._Lypnes._Lysyns._Lysyntsis._Lysohirkas._Lyst_Vyns._Lystvyns._Lytva_(Prykhod_s._Smolyhiv)s._Lytovezhs._Lychynys._Lychivkas._Lyshches._Lozys._Lozkys._Lozovas._Lopavshes._Lopatyntsis._Lopatychis._Lopushnes._Losyatyns._Lotivkas._Ludyns._Lukas._Lukivs._Luchankys._Luchytsis._Lyubarkas._Lyubykovychis._Lyubynovychis._Lyubytivs._Lyubomyrkas._Lyubokhynys._Lyubches._Lyudvyshches._Lyulyntsis._Lyutarivkas._Lyukhchas._Lyuchyns._Lyakhivs._Lyakhivtsis._Liskys._Lisoves._Lisivshchynas._Lityns._Lishnyas._Lishchanys._Mazepyntsis._Majidan_Labuns`kyjis._Majidan-Volyans`kyjis._Majikivs._Makovychis._Makotertys._Mala_Borshchivkas._Mala_Hlushas._Mala_Horynkas._Mala_Horodnytsyas._Mala_Horyankas._Mala_Klitenkas._Mala_Kozarkas._Mala_Lyubashas._Mala_Myl`chas._Mala_Moshchanytsyas._Mala_Osnytsyas._Mala_Romanivkas._Mala_Tatarnivkas._Mala_Fosnyas._Maleves._Malyji_Bratalivs._Malyji_Zhytyns._Malyji_Karasyn_Soshy-s._Malyji_Obzyrs._Malyji_Pors`ks._Malyji_Rakovets`s._Malyji_Sknyts._Malyns._Mali_Dederkalys._Mali_Dorohostayis._Mali_Zhabokrykys._Mali_Zahajitsis._Mali_Zozulyntsis._Mali_Kaletyntsis._Mali_Korovyntsis._Mali_Kul`chynkys._Mali_Kuskivtsis._Mali_Matsevychis._Mali_Puzyrkys._Mali_Selyshchas._Mali_Shchurivtsis._Manachyns._Manevychis._Man`kys._Manivtsis._Marenyns._Markovychis._Markushis._Markivtsis._Martynivkas._Matviyivtsis._Makharyntsis._Mashivs._Medvedivka_Velykas._Medvedivka_Malas._Medvezhzhyas._Medysivkas._Melentsis._Menchytsi_(Menchychi)s._Menchychis._Mervas._Metel`nes._Mzovs._Myds`ks._Myzoves._Myklashis._Mykulyns._Mykulychis._Mylostivs._Mylushis._Myl`s`ks._Mylyatyns._Myn`kivtsis._Myryns._Myrkivs._Myrohoshchas._Myroslavl`s._Myrutyns._Myslynis._Myslyatyns._Mytel`nos._Mytyntsis._Mykhajilivkas._Mykhajilivtsis._Mykhalkivtsis._Mykhallies._Mykhalies._Mykhyryntsis._Mykhlyns._Mykhlyas._Mykhnivs._Myshivs._Mlynyshches._Mlynivtsis._Mnishyns._Movnykys._Mohyl`nes._Mohylyanys._Mozharys._Mokvyns._Moklyakys._Mokovychis._Mokra_Volyas._Mokres._Mokrets`s._Mokiyivtsis._Molodavas._Molod`kivs._Molotkivs._Molochkys._Molchanys._Mol`nykivs._Monastyroks._Monchyntsis._Morozovychis._Mosyrs._Moskalivkas._Moskvytyanivkas._Motovylivkas._Motrunkys._Moshkys._Moshkivtsis._Moshchanytsyas._Moshchenas._Moshchonas._Mstyshyns._Mul`chytsis._Musorivtsis._Musurivtsis._Mukhavets`s._Mukharivs._Mshanets`s._Myakolovychis._Myakotys._Mizuryntsis._M’yatyns._Navizs._Nadchytsis._Napadivkas._Nevyrkivs._Nevir_Velykos._Nevirs._Nedashkys._Nedilyshches._Nemyl`nyas._Nemyryntsis._Nemyrivkas._Nemovychis._Nesvichs._Nesolon`s._Nekhvoroshchs._Nyzhcha_Pohorilas._Nyzkynychis._Nykonivkas._Nychpalys._Nova_Kotel`nyas._Nova_Chortoryyas._Novakys._Nove_Selos._Novyji_Dvirs._Novyji_Dorohyn`s._Novyji_Kokorivs._Novyji_Mosyrs._Novyji_Pochayivs._Novychis._Novozhukivs._Novomalyns._Novomyl`s`ks._Novopil`s._Novorodchytsis._Novoselytsya_Labuns`kas._Novoselytsya_Polons`kas._Novoselkys._Novostavs._Novostavtsis._Novosilkys._Novi_Vorob’yis._Novi_Kosharys._Nosivkys._Nudyzhes._Nuzhel`s._Nujinos._Obarivs._Obhivs._Obenyzhis._Obykhodys._Obychs._Oblapys._Ovadnes._Ovlochyns._Ohiyivtsis._Ozharivkas._Ozhenyns._Ozadivkas._Ozdenizhs._Ozdivs._Ozeros._Ozertsis._Ozeryanys._Ozyrtsis._Ozyutychis._Oknynys._Okons`ks._Okors`ks._Okunyns._Oleksyns._Oles`ks._Ol`ble_-Rus`kes._Ol`hivkas._Olizarivs._Olijinykys._Omel`nes._Omelyanas._Onats`kivtsis._Onyshkivtsis._Oparypsys._Oranis._Ordyntsis._Orepys._Orzhivs._Oryshkivtsis._Oryshchis._Osas._Osekrivs._Osnykys._Osnytsyas._Osovas._Ostapys._Ostrovets`_(Ostrivets`)_s._Ostrov’yas._Ostrozhoks._Ostropil`s._Ostrivs._Ostrivtsis._Ostriyivs._Os`myhovychis._Okhlopivs._Okhmatkivs._Okhnivkas._Oshchivs._Pavelkys._Pavlovychis._Pan`kivtsis._Parydubys._Pasichnas._Pashevas._Pashynys._Pashkivtsis._Pashukys._Pashutyntsis._Pevzhas._Pedynkys._Pekalivs._Pekarshchynas._Pel`chas._Perevalys._Peredmirkas._Perekallyas._Peremyl`s._Peremorivkas._Perenyatyns._Pererosles._Peresypnytsyas._Perkovychis._Petrashis._Pechanivkas._Pechernas._Peches`kys._Pechyvodys._Pechykhvostys._Pechirnas._Pylypys._Pylypo-Kosharys._Pylypovychis._Pyl`hanys._Pyl`kys._Pylyayis._Pyryatyns._Pysarivkas._Pyshkys._Pyshchatyntsis._Pyshchivs._Plesnas._Plechas._Plyskas._Ploskas._Pluzhnes._Plyashevas._Plishchyn_Shepes._Povyttyas._Povurs`ks._Povchynys._Povittyas._Pohoril`tsis._Pohorilivkas._Pohin`kys._Podhoras._Pozharkys._Pokalivs._Pokashchivs._Polapys._Polytsis._Polovets`kes._Polonkas._Polonnes._Polyanys._Ponebyl`s._Popovychis._Popivtsis._Porvanches._Poromivs._Porokhnyas._Postojines._Posyahvas._Potutorivs._Pochepkys._Pochynkys._Pryvitivs._Pryputnis._Provalivkas._Pryazhivs._Ptychas._Puzivs._Pulhanivs._Pulemets`s._Pul`mos._Pustomytys._Pustoivannes._Pivches._Pidberezzyas._Pidbirtsis._Pidhajitsis._Pidhorodnes._Pidddubtsis._Piddubtsis._Pidzamches._Pidleskys._Pidlubys._Pidluzhzhyas._Pidlisys._Pidlistsis._Pidryzhis._Pidrizhzhyas._Pidtsarevychis._Pirvanches._Piskys._Piskivs._Pisochnes._Pishchas._Pishchanytsyas._Pishchatyntsis._P’yannies._P’yatyhortsis._Rabiyivkas._Radekhivs._Radzykhivs._Radovychis._Radomyshl`s._Radostovs._Radostivs._Radoshyns._Radoshivkas._Radulyns._Rajihorodoks._Rajikys._Rakiv_Liss._Rakivshchynas._Rastivs._Ratnivs._Ratnivs`ka_Hutas._Rat`s._Rakhmanivs._Rachyns._Rachkys._Rashtivkas._Remchytsyas._Remchytsis._Rechytsyas._Reshnivkas._Reshivs._Rzhyshchivs._Rydomyl`s._Ryzhanys._Rovkys._Rohachivs._Rohovychis._Rohozhanys._Rohiznas._Rohiznes._Rozhychnas._Rozvazhs._Roztokys._Rokan`s._Rokynis._Rokytnes._Rokytnytsyas._Romanivs._Romanivkas._Romashkivshchynas._Rosolivtsis._Rublyankas._Rudas._Rudka_Knyahynyn-s._Rudkas._Rudlivs._Rudnykys._Ruzhyns._Rusyvel`s._Ryasnas._Ryasnykys._Rivnes._Ridkivs._Rikanis._Ripkys._Richytsyas._Sadky_Velyko-s._Sadovas._Sadivs._Samarys._Samostrilys._Samchykys._Samchyntsis._Sapanivs._Sarnys._Sasanivkas._Satyyivs._Svynaryns._Svynnas._Svynobychis._Svynyukhys._Svychivs._Svyshchivs._Svyatets`s._Svityaz`s._Severynys._Sevrukys._Sedlyshches._Sedmyarkys._Sedm’Yarkys._Sekun`s._Selets`s._Selychevs._Semakivkas._Semenivs._Semenivkas._Semerykys._Semerynkys._Semydubys._Sennes._Sen`ovs._Serbys._Seredyntsis._Serednya_Derazhnyas._Serekhovychis._Serkyzivs._Serkhivs._Sestryatyns._Sekhys._Syvkys._Syl`nes._Symonivs._Synhayis._Synoves._Synyutkys._Synivtsis._Syrnykys._Sytne_Velykes._Sytne_Males._Sytovychis._Skakivkas._Skobelkas._Skovorodkys._Skolobivs._Skomorokhys._Skulyns._Skirches._Slavivs._Slobodyshches._Slipchytsis._Smoldyrivs._Smolyhivs._Smolyavas._Smordvas._Smorzhivs._Smorshkys._Smidyns._Smil`nyas._Snovydovychis._Sobkivtsis._Sob’Yatyns._Sob’yatyns._Sokolivkas._Solonivs._Solotvyns._Somyns._Sorokodubys._Sosnivkas._Sokhuzhyntsis._Soshychnes._Soshkys._Soshnes._Spasivs._Sribnes._Stavkys._Stavoks._Stavrivs._Stadnykys._Stanyshivkas._Stara_Vyzhvas._Stara_Hutas._Stara_Kotel`nyas._Stara_Chortoryyas._Staryji_Vyshnivets`s._Staryji_Horokhivs._Staryji_Zahorivs._Staryji_Myropil`s._Staryji_Oleksynets`s._Staryji_Poryts`ks._Staryji_Tarazhs._Staryji_Tuchyns._Starohorokhivs._Starozhukivs._Starosillyas._Stari_Vorob’yis._Stari_Koshary_Starokoshars`s._Stari_Kosharys._Stari_Pidtsarevychis._Stenzharychis._Stepanhorods._Stepanivkas._Stetkivtsis._Stets`kys._Styrtys._Stovpets`s._Stovpivs._Stozhoks._Stolpyns._Storozhivs._Straklivs._Strybizhs._Strokys._Stril`s`ks._Studenytsyas._Studen`s._Studyankas._Stupnes._Stupnos._Sudobychis._Sul`zhyns._Surazhs._Surmychis._Suslys._Sus`ks._Sukha_Volyas._Sukhodolys._Sukhivtsis._Sushevtsis._Sushkys._Sushchanys._Suiemtsis._S`omakys._Syahrivs._Sil`tses._Sinhurys._Sirykys._Sirnychkys._Siyantsis._Tahachyns._Tajikurys._Tarakanivs._Tarayimivkas._Tataryntsis._Tatarnovychis._Tashkys._Tverdynis._Telizhyntsis._Temnohajitsis._Teremnes._Tereshkys._Tereshkovets`s._Ternavkas._Tesluhivs._Tesovs._Tetyl`kivtsis._Tylyavkas._Tynnes._Tyranivkas._Tyt`kivs._Tykhoml`s._Tyshevychis._Tyshkovychis._Tovpyzhyns._Tozhyrs._Tomakhovs._Topylyshches._Toporys._Toporyshches._Torhovyshches._Tochyvykys._Toshchas._Traulyns._Tryhir’yas._Trysten`s._Trokovychis._Trostyanets`s._Troshchas._Troyanivkas._Trusylivkas._Tudorivs._Tulyns._Tulychivs._Tupalys._Turs._Turychanys._Turopyns._Turchynkas._Turchynivkas._Turivkas._Turiyas._Tutovychis._Tushyns._Tyutyunnykys._Uhlys._Uhors`ks._Uhrynivs._Udryts`ks._Ul`barivs._Ul`khas._Ulyanykys._Uniyivs._Usychis._Usoves._Usolusys._Ustechkos._Ustyas._Ukhovets`ks._Ushbovytsyas._Ushelivs._Ushomyrs._Uyizdtsis._Falemychis._Fasovas._Fedorkys._Femyhovychis._Fosnyas._Fusivs._Futorys._Kharaluhs._Kharkivtsis._Khvorostivs._Khvoshchivkas._Khyzhyntsis._Khyzhnykys._Khynochis._Khlon`s._Khluplyanys._Khmelivs._Khobultovas._Khodakys._Kholodets`s._Kholonivs._Kholopychis._Khopnivs._Khorlupys._Khorovets`s._Khorokhoryns._Khoroshivs._Khorupan`s._Khorivs._Khoteshivs._Khotyns._Khotovytsyas._Khotyachivs._Khotsyn`s._Khochyns._Khrystynivkas._Khrolyns._Khrinnykys._Khutirs._Tsvilyas._Tsvitokhas._Tsevelychis._Tsehivs._Tseptsevychis._Tserkovkas._Tserkivkas._Tsetsenivkas._Tsminys._Tsuman`s._Tsurkivs._Chajichyntsis._Charukivs._Cheknes._Chepelivkas._Chervona_Voloka_s._Cheremoshnes._Cherepyns._Chernelivkas._Chernyzhs._Chernytsyas._Chernovchytsis._Chernokalys._Chernches._Chernyavas._Chernyatyns._Cherchytsis._Cherchychis._Chesnyji_Khrests._Chesnivs`kyji_Rakovets`s._Chetvertnyas._Chyzhivkas._Cholhuzivs._Chornas._Chornyzhs._Chorniyivs._Chotyrbokys._Chudel`s._Shajinos._Sharlayivkas._Shats`ks._Shvajikivkas._Shekeryntsis._Shel`vivs._Shepel`s._Shepetyns._Shybennas._Shylys._Shyl`nyas._Shymkivtsis._Shklyn`s._Shkrobotivkas._Shmyrkys._Sholomkys._Shpanivs._Shpykolosys._Shtun`s._Shubkivs._Shulyajikys._Shumbars._Shums`ks._Shun`kys._Shchastnivkas._Shchedrohoshchas._Shchedrohoshches._Shchykychyns._Shchytyns._Shchuryns._Shchurivchykys._Yuzefivkas._Yunachkys._Yurkivshchynas._Yuroves._Yurivkas._Yus`kivtsis._Yablonnes._Yablun`kas._Yavorivtsis._Yajines._Yakymivtsis._Yakovychis._Yalovychis._Yankevychis._Yankivtsis._Yanushpil`s._Yanushivkas._Yanivkas._Yapolot`s._Yarevyshches._Yaroslavychis._Yarun`s._Yasenynychis._Yasnohorods._Yakhnivtsis.s.Velyka_Horodnytsyas.Kupychivs.Lyashkys.Serbynivka