Населені пункти

Оберіть село чи місто зі списку, щоб дізнатися, які метричні книги його церков збереглися в архівах. 

Mistechko_VoronizhMistechko_Hrem’yachMistechko_KostyantynoveMistechko_MenaMistechko_OleksandrivkaMistechko_OrlivkaMistechko_PonornytsyaMistechko_PopivkaMistechko_PochepMistechko_SemenivkaMistechko_Seredyna-BudaMistechko_SmileMistechko_SosnytsyaMistechko_KhmelivSloboda_HavrylovaSloboda_Zamists`kaSloboda_Kam’yans`kaSloboda_RetykSloboda_SvyrzhKhutir_KostaKhutir_Ponurivs`kyjim._Hlukhivm._Konotopm._Koropm._Krolevets`m._Mhlynm._Novhorod-Sivers`kyjim._Poharm._Starodubm._Surazhs._Ievdokillyas._Ielynes._Ivan`kivs._Ivanivkas._Ivojitenkys._Ivot`s._Istobkys._Ishoves._Avdiyivkas._Azarivkas._Alefyns._Altynivkas._Andrijikovychis._Andriyivkas._Artyushkoves._Arkhypivkas._Atyushas._Babas._Babynychis._Baklan`s._Balykys._Balykines._Banychis._Barykys._Bachivs`ks._Berezas._Berezivkas._Berizkas._Besedivkas._Bylkas._Byryns._Bystryks._Blystovas._Bobryks._Bohdanoves._Bohdanivkas._Bohorodyts`kes._Bozhoks._Borkivkas._Borshchivs._Buhrynivkas._Budas._Budyshches._Butovs`ks._Buchkys._Bilkoves._Bilohoshchs._Valuiets`s._Velyka_Dibrovas._Velyka_Topal`s._Velyke_Ustyas._Velykyji_Samburs._Velyki_Budkys._Velychkivkas._Vel`zhychis._Verbas._Verebejinas._Vereb’yivkas._Vereshchakys._Vyrivkas._Vysokes._Vysokoselyshches._Vytemlyas._Vytivkas._Vyshen`kys._Volynkas._Volovytsyas._Voloskivtsis._Vorhols._Vormyns._Viktoroves._V’yalkys._Halyns`ks._Hartsivs._Hyrynes._Hyr’yivkas._Hlazoves._Hlazivs._Hlynnes._Hnativkas._Hodunivkas._Holoven`kys._Holubivkas._Holinkas._Horbivs._Hordiyivkas._Horkys._Horodechnyas._Horodyshches._Horchakys._Horyanys._Hrem’yachkas._Hrynivs._Hrynivkas._Hruz`kes._Hubostoves._Hudoves._Hudivkas._Hutas._Danylivkas._Dareievychis._Dareievs`ks._Dem’yankys._Dem’yanoves._Deptivkas._Deremnas._Desyatukhas._Dekhtyarivkas._Dymoves._Dobrotoves._Dolysychis._Domanychis._Domashlyns._Doroshivkas._Dokhnovychis._Drokoves._Dubovychis._Dunaiets`s._Dushatyns._Dushkins._Dyahivs._Divivkas._Dihtyarivkas._Didivs._Esman`s._Zhykhivs._Zhovnytsyas._Zholdakys._Zhoravkas._Zhuklyas._Zhukivs._Zabor’Ies._Zazirkys._Zajimyshches._Zaliznyji_Mists._Zapol`s`ki_Khaleievychis._Zemlyankas._Zmetnivs._Znobachs._Kadets`ks._Kazhanys._Kalacheves._Kaliyivkas._Kamenkas._Kamin`s._Karabutivs._Karbivshchynas._Karyl`s`kes._Kartushyns._Kyvajis._Kyriyivkas._Kyselivkas._Kysters._Klynoks._Klyshkys._Knevychis._Knutys._Kovalis._Kovpynkas._Kozarychis._Kozylivkas._Kozlyanychis._Kolodyaz`kys._Koman`s._Konyatyns._Kostenychis._Kostobobrs._Kotlyakoves._Koshoves._Krasnes._Krasnyji_Rihs._Krasnovychis._Krasnopillyas._Krejinydivkas._Kryvonosivkas._Kryskys._Kromoves._Ksenzivkas._Kudrivkas._Kukovychis._Kulahys._Kulishivkas._Kupchychis._Kurylivkas._Kurkovychis._Kurchychis._Kurivs._Kustychi_Bryanovis._Kustychi_Volokytynis._Kuchynivkas._Lavys._Larynivkas._Levenkas._Len`kivs._Leskonohys._Letyakhys._Lyzohubivkas._Lytvynovychis._Lytovs`ks._Lyshchychis._Lobkys._Lohovates._Loknyas._Lokotkys._Lopaznas._Loskas._Lotakys._Luknivs._Lutskovychis._Luchnykys._Lyalychis._Makoshynes._Maksakys._Male_Ustyas._Malyji_Sambirs._Mali_Budkys._Mamekyns._Mashivs._Medvedivs._Mezyns._Melens`ks._Melnyas._Mefedivkas._Mykolayivkas._Mytchenkys._Mykhajilivs`ks._Mykhal`chyna_Slobodas._Myshkivkas._Molodkivs._Mokhonivkas._Mutyns._Najitopovychis._Naumivkas._Nevzorivs._Nehlyubkas._Nekrasoves._Netyahivkas._Nekhayivkas._Nyvnes._Nyzhnies._Nyzkivkas._Nova_Hutas._Noves._Novyji_Zhadivs._Novomlynkas._Novosilkys._Novi_Bobovychis._Novi_Mlynys._Norynes._Noselivkas._Nosivkas._Obmachivs._Obolonnyas._Obrazhiyivkas._Obtivs._Ovchynets`s._Ozarychis._Oleksiyivs`ks._Oltars._Ol`shanes._Orlivkas._Oskolkoves._Oskolkivs._Ostapivkas._Ostrohlyadivs._Os`makys._Okhrameievychis._Ochkyns._Pavlychis._Pavlivkas._Pal`chykys._Pantusivs._Pekaris._Perelyubs._Pechenykys._Pechenyuhy_s._Pechnyas._Pyharivkas._Pyrohivkas._Plavylyshches._Pohoril`tsis._Pohribkys._Podoloves._Pokoshychis._Ponurivkas._Popova_Horas._Popivkas._Porokhnyas._Posudychis._Prachis._Prokopivkas._Protopopivkas._Psarivka_s._Pustohorods._Puchkivkas._Pushkaris._Pidbiloves._Pidlypnes._P’yanyji_Rihs._P’yativs`ks._Radychivs._Radomkas._Rajihorodoks._Reutynets`s._Reshitkys._Rybotyns._Rykivs._Rohoves._Rohivkas._Rozhdestvens`kes._Rozhnys._Rozl`otys._Rozrytes._Romanivkas._Romashkivs._Rosukhas._Rotivkas._Rokhmanivs._Rudnyas._Rukhivs._Ryabtsivs._Savast`yanoves._Savynkys._Savlukoves._Sachkovychis._Svarkoves._Semenivkas._Semeshkivs._Semkys._Sem’yanivkas._Serhiyivs`ks._Setoloves._Symontivkas._Synkoves._Synins._Sloboda_Andrijikovychis._Slobidka_Dunaji-_S`kas._Slobidkas._Slouts._Sluchevs`ks._Smolevychis._Smyachs._Sobychevos._Sobychis._Solovas._Sopychis._Sosnivkas._Sokhachis._Spas`kes._Stara_Hutas._Staras._Stare_Zadubinnyas._Staryji_Zhadivs._Staropochep’yas._Starosillyas._Stari_Khaleievychis._Stakhorshchynas._Stepanivkas._Stechnas._Stryhoves._Struhivs`ka_Budas._Stril`nykys._Stud`onkas._Suvoroves._Supryahyn`s._Sukhodillyas._Sukhosiyivkas._Tarasivkas._Teremoshkys._Tykhonovychis._Tomashivkas._Topalivkas._Tretyakys._Trostyankas._Trukhanivs._Tuboltsis._Tulyholoves._Turosnas._Udebnes._Uzdytsyas._Ulytsyas._Unasheves._Uryantsis._Usoks._Ushcherb’Ies._Fayivkas._Fes`kivkas._Fesivkas._Forostovychis._Khyzhkys._Khyl`chychis._Khlop’yanykys._Khovzivkas._Khovmys._Kholmys._Kholopkoves._Khoruzhivkas._Khokhlivkas._Chapliyivkas._Chausys._Chepelivs._Chernats`kes._Chernecha_Slobodas._Chekhivkas._Chopoves._Chornoryhys._Chornotychis._Chubkovychis._Chulativs._Shabalynivs._Shaboltasivkas._Shalymivkas._Shapovalivkas._Shaulyns._Sheptakys._Shyrayivkas._Shkryabyns._Shnyakys._Shostkas._Shumarove_Mhlyns._Shumaroves._Shchebrys._Shcherbynychis._Yadutys._Yalivkas._Yanpil`s._Yanivkas._Yaremyns._Yaroslavets`s._Yartsivs._Yatskovychi