Населені пункти

Оберіть село чи місто зі списку, щоб дізнатися, які метричні книги його церков збереглися в архівах. 

Khutir_Smolyanynivm._Buryn`m._Putyvl`s._Antykoves._Behoshchas._Beryukhs._Bochechkys._Boyars`ki_Lezhachis._Bunyakynes._Velyka_Rybytsyas._Vovnas._Volyntseves._Voshchynynes._V’yazoves._Hamaliyivkas._Hvyntoves._Hlyns`kes._Hlushets`s._Hornalis._Hruz`kes._Hrushivkas._Hudoves._Hujivas._Dukhanivkas._Dyakivkas._Zhukivkas._Zapsillyas._Klepalys._Knyazivkas._Kovin`kys._Kozats`kes._Kozaches._Kokhanivkas._Kosharys._Krynychnes._Krupets`s._Lynoves._Loknyas._Likot`s._Mala_Rybytsyas._Male_Neplyuieves._Manukhivkas._Machulyshchis._Mefodiyivkas._Mykolayivkas._Myropillyas._Mykhajilivkas._Neplyuieves._Nova_Slobodas._Oleksandrivkas._Oleksiyivkas._Osoyivkas._Penyankas._Petrushivkas._Poharychis._Popova_Slobodas._Piskys._Rev’yakynes._Ryzhivkas._Rudnyas._Saltykoves._Starykoves._Stril`nykys._Studenoks._Troyits`kes._Uspenkas._Khovzivkas._Chaplyshchis._Chervona_Slobodas._Cherepivkas._Shalyhynes._Shul`hynes._Yatsyne