Метричні книги

Державний архів Луганської області

Область Війська Донського

Донська духовна консисторія

Преображенська церква

Слобода Єсаулівка Таганрозького округу

Села: Нагольчик, Орловське

Православ’я

Метричні книги про народження

1882–1885: ф. 126, оп. 14, спр. 10
1885–1892: ф. 126, оп. 14, спр. 15
1893–1896: ф. 126, оп. 14, спр. 35
1897–1900: ф. 126, оп. 14, спр. 49
1901–1902: ф. 126, оп. 14, спр. 66
1903–1904: ф. 126, оп. 14, спр. 74
1905–1906: ф. 126, оп. 14, спр. 83
1907–1908: ф. 126, оп. 14, спр. 91
1909–1910: ф. 126, оп. 14, спр. 99
1911–1912, ф. 126, оп. 14, спр. 126
1913: ф. 126, оп. 14, спр. 127
1914: ф. 126, оп. 14, спр. 128
1915–1917: ф. 126,оп. 14, спр. 129
1916–1917: ф. 126, оп. 14, спр. 131
1918–1919: ф. 126, оп. 14, спр. 132

Метричні книги про одруження

1882–1885: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 10
1885–1892: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 15
1893–1896: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 35
1897–1900: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 49
1901–1902: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 66
1903–1904: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 74
1905–1906: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 83
1907–1908: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 91
1909–1910: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 99
1911–1912: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 126
1913: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 127
1914: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 128
1916–1917: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 131
1918–1919: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 132

Метричні книги про смерть

1882–1885: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 10
1885–1892: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 15
1893–1896: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 35
1897–1900: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 49
1901–1902: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 66
1903–1904: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 74
1905–1906: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 83
1907– 1908: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 91
1909–1910: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 99
1911–1912/, Ф. 126, Оп. 14, Спр. 126
1913: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 127
1914: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 128
1916–1917: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 131
1918–1919: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 132

Державний архів Луганської області

Область Війська Донського

Донська духовна консисторія

Троїцька церква

слобода Єсаулівка Таганрозького округу

Селища: Новонадєждівка, Малокрепінська

Православ’я

Метричні книги про народження

1918: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 132

Метричні книги про одруження

1918: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 132

Метричні книги про смерть

1918: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 132