Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія, з 1835 р. Харківська губернія

Харківська єпархія

церква Миколаївська

с. Сухарівське Ізюмського повіту

Села: Терни, Ямпіліне

Православ’я

Метричні книги про народження

1801: ф. 40, оп. 109, спр. 318
1801: ф. 40, оп. 110, спр. 264
1803: ф. 40, оп. 110, спр. 276

Метричні книги про одруження

1801: ф. 40, оп. 109, спр. 318
1801: ф. 40, оп. 110, спр. 264
1803: ф. 40, оп. 110, спр. 276

Метричні книги про смерть

1801: ф. 40, оп. 109, спр. 318
1801: ф. 40, оп. 110, спр. 264
1803: ф. 40, оп. 110, спр. 276