Метричні книги

Державний архів Харківської області

Полтавська губернія

Харківська єпархія

церква Архангело-Михайлівська

с. Старовірівка Костянтиноградського повіту

Метричні книги про народження

1858–1860: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 901

Метричні книги про одруження

1858–1860: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 901

;

Метричні книги про смерть

1858–1860: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 901

Інші документи