Метричні книги

Державний архів Сумської області

Харківська губернія

Харківська єпархія

Миколаївська церква

с. Рижівка Сумського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1889, 1895, 1900: Ф. 744, Оп. 1, Спр. 90А
1889, 1895, 1897, 1898: Ф. 744, Оп. 1, Спр. 139

Метричні книги про одруження

1889, 1895, 1900: Ф. 744, Оп. 1, Спр. 90А
1889, 1895, 1897, 1898: Ф. 744, Оп. 1, Спр. 139

Метричні книги про смерть

1889, 1895, 1900: Ф. 744, Оп. 1, Спр. 90А
1889, 1895, 1897, 1898: Ф. 744, Оп. 1, Спр. 139