Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Єгор’ївська

с. Поленянове Богодухівського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1800: ф. 40, оп. 110, спр. 88

Метричні книги про одруження

1800: ф. 40, оп. 110, спр. 88

Метричні книги про смерть

1800: ф. 40, оп. 110, спр. 88