Метричні книги

Державний архів Харківської області

Харківська губернія

Харківська єпархія

церква Христоріздв’яна

с. Лопань Харківського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1841: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 575

Метричні книги про одруження

1841: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 575

Метричні книги про смерть

1841: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 575