Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Захаріївська

с. Кантакузове Богодухівського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1799: ф. 40, оп. 110, спр. 231

Метричні книги про одруження

1799: ф. 40, оп. 110, спр. 231

Метричні книги про смерть

1799: ф. 40, оп. 110, спр. 231