Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія

Харківська єпархія

церква Воскресенська

с. Гороховатка Ізюмського повіту

Слобода : Миколаївка, Попівка
Хутір Геніївський

Православ’я

Метричні книги про народження

1801: ф. 40, оп. 110, спр. 264
1803: ф. 40, оп. 110, спр. 276

Метричні книги про одруження

1801: ф. 40, оп. 110, спр. 264
1803: ф. 40, оп. 110, спр. 276

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1801: ф. 40, оп. 110пр. 264
1803: ф. 40, оп. 110пр. 276

Інші документи