Метричні книги

Державний архів Харківської області

Слобідсько-Українська губернія, з 1835 р. Харківська губернія

Харківська єпархія

церква Миколаївська

с. Андріївка Чугуївського округу військових поселень


Православ’я

Метричні книги про народження

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588
1863: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 1266

Метричні книги про одруження

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588
1863: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 1266

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1800: Ф. 40, Оп. 110, Спр. 588
1863: Ф. 40, Оп. 105, Спр. 1266

Інші документи