Метричні книги

Державний архів Луганської області

Область Війська Донського

Донська духовна консисторія

Троїцька церква

Слобода Ребрикова Таганрозького округу

Православ’я

Метричні книги про народження

1881–1882: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 7
1889–1893: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 26
1894–1898: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 43
1899–1903: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 59
1904–1909: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 64
1910–1911, 1917–1919: 1921–1924: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 148
1912– 1916: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 149

Метричні книги про одруження

1881–1882: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 7
1889–1893: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 26
1894– 1898: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 43
1899–1903: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 59
1904–1909: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 64
1910–1911, 1917–1919: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 148
1912–1916: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 149

Метричні книги про смерть

1881–1882: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 7
1889–1893: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 26
1894–1898: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 43
1899–1903: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 59
1904–1909: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 64
1910–1911, 1917–1919, 1924: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 148
1912–1916: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 149