Метричні книги

Державний архів Луганської області

Область Війська Донського

Донська духовна консисторія

Миколаївська церква (з приписною до неї Олександро-Невською церквою)

Слобода Новонадєждівка Таганрозького округу

Слобода Малокрепінська

Православ’я

Метричні книги про народження

1879–1881, 1896–1900: Ф. 126, Оп. 2, Спр. 1
1911–1914: Ф. 126, Оп. 2, Спр. 2

Метричні книги про одруження

1879–1881, 1896–1900: Ф. 126, Оп. 2, Спр. 1
1911–1914: Ф. 126, Оп. 2, Спр. 2

Метричні книги про смерть

1879–1881, 1896–1900: Ф. 126, Оп. 2, Спр. 1
1911–1914: Ф. 126, Оп. 2, Спр. 2

Державний архів Луганської області

Область Війська Донського

Донська духовна консисторія

Олександро-Невська церква

Слобода Новонадєждівка

Слобода Малокрепінська

Православ’я

Метричні книги про народження

1907–1910: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 266
1916: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 130

Метричні книги про одруження

1907–1910: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 266
1916: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 130

Метричні книги про смерть

1907–1910: Ф. 126, Оп. 29, Спр. 266
1916: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 130