Метричні книги

Державний архів Луганської області

Область Війська Донського

Донська духовна консисторія

Вознесенська церква

Селище Щотівське Таганрозького округу

Села: Кам’янка, Колпаківське

Православ’я

Метричні книги про народження

1889–1900: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 27
1902–1906: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 72
1907–1910: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 93
1911–1913: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 106
1914–1915: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 107
1916–1920: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 108

Метричні книги про одруження

1889–1900: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 27
1902–1906: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 72
1907–1910: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 93
1911–1913: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 106
1914–1915: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 107
1916–1920: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 108

Метричні книги про смерть

1889–1900: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 27
1902–1906: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 72
1907–1910: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 93
1911–1913: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 106
1914–1915: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 107
1916–1920: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 108