Метричні книги

Метрики с. Займище Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Займище Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Дванадцяти Апостолів

с. Займище Сосницького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.

Метричні книги про одруження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.

Метричні книги про смерть

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.