Метричні книги

Метрики с. Ярошівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Ярошівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Ярошівка Роменського повіту

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1782: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 15453
1784: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 15454. Чернігівська Єпархія

Метрики с. Ярошівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Ярошівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Ярошівка Роменського повіту

Хутір Займиський

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1785: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 15455
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 527
1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 528
Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 15456. Нова Сербія