Метричні книги

Метрики с. Весела Гора Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Весела Гора Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Благовіщенська церква

с. Весела Гора Слов’яносербського повіту

Села: Паньківка, Раївка, Христове

Православ’я

Метричні книги про народження

1881–1885: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 7
1886–1889: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 9
1890–1895: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 15
1896–1901: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 22
1902–1908: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 28
1903: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 11
1909–1913: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 41
1915–1920: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 44

Метричні книги про одруження

1881–1885: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 7
1886–1889: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 9
1890– 1895: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 15
1896–1901: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 22
1903: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 11
1902–1908: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 28
1909–1911, 1913: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 41
1913, 1915, 1916, 1918–1920: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 44

Метричні книги про смерть

1881–1885: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 7
1886–1889: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 9
1890– 1895: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 15
1896–1901: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 22
1902–1908: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 28
1909–1912: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 41
1913–1918: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 44