Метричні книги

Метрики с. Трьохізбенка Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Трьохізбенка Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Покровська церква

с. Трьохізбенка Слов’яносербського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1876, 1879: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 5
1884, 1893–1896: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 16
1897: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 25А
1903, 1907, 1909: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 31
1904–1906: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 34
1908, 1910–1912: 1914: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 39
1916–1917: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 25А

Метричні книги про одруження

1882–1884: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 4
1875–1876, 1879, 1889–1891, 1893–1894: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 5
1903–1910, 1914, 1916–1917: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 32

Метричні книги про смерть

1875: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 5
1903, 1905: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 12