Метричні книги

Метрики с. Синів Волинське воєводство

Пошук метричних книг с. Синів Волинське воєводство

Державний архів Рівненської області

Волинське воєводство

Волинська духовна консисторія

церква Святого Іоанна Богослова

с. Синів Ровенського повіту

Села: Витків, Красносілля, Синів, Терентіїв

Православ’я

Метричні книги про народження

1922–1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 102

Метричні книги про одруження

1922–1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 102

Метричні книги про смерть

1922–1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 102