Метричні книги

Метрики с. Слобідка Новицького повіту Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Слобідка Новицького повіту Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Слобідка Новицького Роменського повіту

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1533.

Метрики с. Слобідка Новицького повіту Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Слобідка Новицького повіту Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Слобідка Новицького Роменського повіту

Метричні книги про народження


Метричні книги про одруження

;

Метричні книги про смерть

Інші документи

1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 527
1791: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 528.