Метричні книги

Метрики с. Штерівка Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Штерівка Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Преображенська церква

с. Штерівка Слов’яносербського повіту

с. Мало-Миколаївка

Православ’я

Метричні книги про народження

1889, 1896: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 22
1916–1918: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 23

Метричні книги про одруження

1889, 1896: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 22
1916–1918: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 23

Метричні книги про смерть

1889, 1896: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 22
1916–1918: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 23