Метричні книги

Метрики с. Щекичин Волинське воєводство

Пошук метричних книг с. Щекичин Волинське воєводство

Державний архів Рівненської області

Волинське воєводство

Волинська духовна консисторія

Михайлівська церква

с. Щекичин Ровенського повіту

Села: Марцелин, Щекичин

Православ’я

Метричні книги про народження

1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 294
1928: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 295
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 296
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 297
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 298

Метричні книги про одруження

1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 294
1928: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 295
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 296
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 297
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 298

Метричні книги про смерть

1927: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 294
1928: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 295
1929: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 296
1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 297
1931: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 298