Метричні книги

Метрики с. Сеньов Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Сеньов Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Волинська єпархія

церква Святого Апостола Іоанна Богослова

с. Сеньов Рівненського повіту

Села: Витків, Красносілля, Терентіїв

Метричні книги про народження

1863: Ф. 1, Оп. 76, Спр. 171
1865–1868: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1159, 1163, 1166, 1168

Метричні книги про одруження

1863: Ф. 1, Оп. 76, Спр. 171
1865–1868: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1159, 1163, 1166, 1168

;

Метричні книги про смерть

1863: Ф. 1, Оп. 76, Спр. 171
1865–1868: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1159, 1163, 1166, 1168

Інші документи