Метричні книги

Метрики с. Сабівка Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Сабівка Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

церква

с. Сабівка Слов’яносербського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1888: Ф. 126, Оп. 28, Спр. 12

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть