Метричні книги

Метрики с. Ревуха Київська губернія

Пошук метричних книг с. Ревуха Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Київська єпархія

церква [назва невідома]

с. Ревуха Сквирського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1914, 1916: Ф. 1, Оп. 77, Спр. 1974, 1986

Метричні книги про одруження

1914, 1916: Ф. 1, Оп. 77, Спр. 1974, 1986

Метричні книги про смерть

1914, 1916: Ф. 1, Оп. 77, Спр. 1974, 1986