Метричні книги

Метрики с. Пустомити Волинське воєводство

Пошук метричних книг с. Пустомити Волинське воєводство

Державний архів Рівненської області

Волинське воєводство

Волинська духовна консисторія

Параскеївська церква

с. Пустомити Ровенського повіту

с. Пустомити

Православ’я

Метричні книги про народження

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 100
1924: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 95
1928–1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 95

Метричні книги про одруження

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 100
1924: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 95
1928–1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 95

Метричні книги про смерть

1922–1923: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 100
1924: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 95
1928–1930: Ф. Р-740, Оп. 6, Спр. 95