Метричні книги

Метрики с. Процівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Процівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Апостолів Петра та Павла

с. Процівка Роменського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1786: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 372
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 527
1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 528
1791: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 529
1794: Ф. 679, Оп. 4, Спр. 372.