Метричні книги

Метрики с. Понори Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Понори Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я св. Апостола Марка

с. Понори Роменського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 1533.