Метричні книги

Метрики с. Плавиниця Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Плавиниця Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Апостола та Євангеліста Іоанна Богослова

с. Плавиниця Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 200.

Метричні книги про одруження

1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 200.

Метричні книги про смерть

1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 200.