Метричні книги

Метрики с. Петровського Катеринославське намісництво

Пошук метричних книг с. Петровського Катеринославське намісництво

Державний архів Дніпропетровської області

Катеринославське намісництво

Славенська єпархія

Преображенська церква Фортеця Петровська;

с. Петровське Славянського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1781: Ф. 104, Оп. 1, Спр. 15
1783: Ф. 104, Оп. 1, Спр. 18

Метричні книги про одруження

1781: Ф. 104, Оп. 1, Спр. 15
1783: Ф. 104, Оп. 1, Спр. 18

Метричні книги про смерть

1781: Ф. 104, Оп. 1, Спр. 15
1783: Ф. 104, Оп. 1, Спр. 18