Метричні книги

Метрики с. Петрово-Красносілля Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Петрово-Красносілля Катеринославська губернія

Державний архів Луганської області

Катеринославська губернія

Катеринославська духовна консисторія

Преображенська церква

с. Петрово-Красносілля Слов’яносербського повіту

Села: Воскресне, Федорівка, Штерівка

Православ’я

Метричні книги про народження

1880–1900: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 16
1890, 1918–1921: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 17
1902–1907: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 18
1908–1914, 1920: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 20

Метричні книги про одруження

1890, 1918 –1921: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 17
1902–1907: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 18
1908–1914: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 19

Метричні книги про смерть

1890, 1918 –1921: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 17
1902–1907: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 18
1908–1914, 1920: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 20
1900, 1902, 1913, 1923: Ф. 126, Оп. 4, Спр. 21