Метричні книги

Метрики с. Павленкове Область Війська Донського

Пошук метричних книг с. Павленкове Область Війська Донського

Державний архів Луганської області

Область Війська Донського

Донська духовна консисторія

Іоано-Богословська церква

с. Павленкове Старобільського повіту

Слобода Денцівка

Православ’я

Метричні книги про народження

1880–1881: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 5
1882–1884: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 9
1885–1887: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 14
1888–1889: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 22
1890–1891: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 28
1892–1893: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 33

Метричні книги про одруження

1880–1881: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 5
1882–1884: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 9
1885– 1887: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 14
1888–1889: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 22
1890–1891: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 28
1892–1893: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 33

Метричні книги про смерть

1880–1881: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 5
1882–1884: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 9
1885– 1887: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 14
1888–1889: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 22
1890–1891: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 28
1892–1893: Ф. 126, Оп. 14, Спр. 33