Метричні книги

Метрики с. Олександрівка (Гапсине) Одеська губернія

Пошук метричних книг с. Олександрівка (Гапсине) Одеська губернія

Державний архів Кіровоградської області

Одеська губернія

Херсонська єпархія

церква Георгія Побідоносця

с. Олександрівка (Гапсине) Єлисаветградського повіту

Православ’я

Інші документи

Шлюбні обшуки:
1918–1920: Ф. 119, Оп. 1, Спр. 1
1920–1922: Ф. 119, Оп. 1, Спр. 2
Сповідальні книги:
1901–1911: Ф. 119, Оп. 1, Спр. 3