Метричні книги

Метрики с. Никонівка Чернігівське намісництво

Пошук метричних книг с. Никонівка Чернігівське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Никонівка Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1785: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11114
1789: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 527
1790: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 528.

Державний архів Чернігівської області

Чернігівське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я Покрови Богородиці

с. Никонівка Роменського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1782: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11111
1783: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11112
1784: Ф. 1462, Оп. 1, Спр. 11113.