Метричні книги

Метрики с. Новогригорівка Катеринославська губернія

Пошук метричних книг с. Новогригорівка Катеринославська губернія

Державний архів Кіровоградської області

Катеринославська губернія

Катеринославська єпархія

Свято-Троїцька церква

с. Новогригорівка Кременчуцького округу

Села: Млинки, Морозівка, Успенське
Кутоярівка (Крутоярівка) (Троїцької вол.)

Православ’я

Метричні книги про народження

1917–1918: ф. 852, оп. 1, спр. 1
1920–1921, 1923–1927: ф. 852, оп. 1, спр. 2

Метричні книги про одруження

1917–1918: ф. 852, оп. 1, спр. 1
1920–1921, 1923–1924: ф. 852, оп. 1, спр. 2

Метричні книги про смерть

1917–1918: ф. 852, оп. 1, спр. 1
1920–1921, 1926: ф. 852, оп. 1, спр. 2

Інші документи

Шлюбні обшуки:
1907–1908: Ф. 852, Оп. 1, Спр. 1