Метричні книги

Метрики с. Мале Устя Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Мале Устя Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Великомучениці Параскеви

с. Мале Устя Сосницького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1783: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 544.

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я св. Великомучениці Параскеви

с. Мале Устя Сосницького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.

Метричні книги про одруження

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.

Метричні книги про смерть

1785: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 204.